ประตูม้วน

ประตูม้วนลายโปร่ง

ประตูม้วนลายโปร่ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับร้านค้า ร้านทอง และบ้าน ที่ต้องการความโปร่ง แต่แข็งแรงด้วยวัสดุเหล็ก สามารถเลือกสีสัน และลวดลายได้หลากหลาย

รูปแบบใบประตู


ลายวงกลม

ลายตารางสลับ

ลายตารางตรง

ลายสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด

ลายสามเหลี่ยม

ลายดอกไม้
 

แบบลายวงกลม

ตัวอย่าง เบอร์ หนา
ประตูม้วน PM 01 2.5 mm.

แบบลายตารางสลับ

ตัวอย่าง เบอร์ หนา
ประตูม้วน PM 02 2.5 mm.

แบบลายตารางตรง

ตัวอย่าง เบอร์ หนา
ประตูม้วน PM 03 2.5 mm.

แบบลายสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด

ตัวอย่าง เบอร์ หนา
ประตูม้วน PM 04 2.5 mm.

แบบลายสามเหลี่ยม

ตัวอย่าง เบอร์ หนา
ประตูม้วน PM 05 2.5 mm.

แบบลายดอกไม้

ตัวอย่าง เบอร์ หนา
ประตูม้วน PM 06 2.5 mm.