โครงสร้างเบา (Light Structure)โครงสร้างเบา
โครงสร้างเบา (Light Structure) มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2015 เกรดส่งออก แข็งแรง คงทน ใช้งานได้ยาวนาน สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ซีไลน์ , ซียู , แปโมเนีย และ ซีโครงสร้างเหล็กชุปซิงค์ เหมาะกับงานฝ้า งานผนัง โครงสร้างที่ต้องการความสวยงามระยะยาว เพื่อเสริมความแข็งแรงในทุกขั้นตอน


ประเภทโครงสร้างเบา

แปโมเนีย

ตัวอย่าง ขนาด
แปโมเนีย แปโมเนีย

ซีไลน์

ตัวอย่าง ขนาด
ซีไลน์ ซีไลน์

ซียู

ตัวอย่าง ขนาด
ซี ซี
ยู ยู

ซีโครงสร้างเหล็กชุปซิงค์

ตัวอย่าง ขนาด
ซีโครงสร้างเหล็กชุปซิงค์ ซี 75
ซีโครงสร้างเหล็กชุปซิงค์ ซี 100
ซีโครงสร้างเหล็กชุปซิงค์ ซี 125
ซีโครงสร้างเหล็กชุปซิงค์ ซี 150
ซีโครงสร้างเหล็กชุปซิงค์ ซี 200